Άκος
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Η ΑΚΟΣ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία στον πυρήνα της αποτελείται από επιστήμονες του χώρου της υγείας και πλαισιώνεται από εθελοντές.
Ιστοσελίδα