Κράτος Πολιτική

Υπουργείο Εξωτερικών
Σύντομη Περιγραφή: Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία – Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/
Υπουργείο Εργασίας
Σύντομη Περιγραφή: Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών
Σύντομη Περιγραφή: Το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Δειτε την επίσημη ιστοσελίδα κ αναλυτικες πληροφορίες
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Σύντομη Περιγραφή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Η Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο. Πληροφορίες Δράσεις επικοινωνία
Ιστοσελίδα: http://ypeka.gr/