Κράτος Πολιτική

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία – Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs
https://www.mfa.gr/
Υπουργείο Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
http://www.ypakp.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών
Το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Δειτε την επίσημη ιστοσελίδα κ αναλυτικες πληροφορίες
http://www.ypes.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Η Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο. Πληροφορίες Δράσεις επικοινωνία
http://ypeka.gr/