Ανακαίνιση, Μελέτη, Κατασκευή και Παθητικό Σπίτι από πιστοποιημένη Τεχνική Εταιρεία
Σύντομη Περιγραφή
AGS Engineering |Εταιρεία κατασκευών πλαισιωμένη από μηχανολόγους και πολιτικούς μηχανικούς, των οποίων πρώτη προτεραιότητα είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα κατασκευαστικά έργα.
Αναλυτική Περιγραφή

Τεχνική Εταιρεία αποτελούμενη από Πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και τοπογράφους αποφοίτων του Ε.Μ.Π. Τα συνεργεία μας με την μακρόχρονη εμπειρία τους σε κατασκευές, ανακαινίσεις ξενοδοχείων αλλά και ειδικές ανακαινίσεις airbnb, σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους διαχειριστές έργων μας αποτελούν την εγγύηση της ποιότητας κατασκευών μας.
Η εμπιστοσύνη καλλιεργείται από επαγγελματίες όπως είναι και οι μηχανικοί της AGS Engineering Μηχανική. Η AGS πρέπει να είναι η επιλογή σας όταν ζητάτε ασφάλεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό και εργονομία στα έργα και τις κατασκευές σας.

Πώς επιτυγχάνουμε την εμπιστοσύνη στα συμβεβλημένα έργα που μας ανατίθενται;
Η AGS με πιστοποιημένους διαχειριστές έργων από το Δεθνή οργανισμό διαχειριστών έργων IPMA με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλη την επικράτεια και με διπλωματούχους μελετητές μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αναζητάτε στις κατασκευές σας ή να σας εγγυηθεί την βέλτιστη λύση για την επίλυση νομικών ζητημάτων σχετικά με τα δομήματά σας όπως π.χ νομιμοποίηση αυθαίρετων ή “Ρύθμιση αυθαιρέτων” κατασκευών, από άποψη εγκυρότητας και νομιμότητας.

Τηλέφωνο
6934035440
Κινητό τηλέφωνο
6934035440