Παιδίατρος Καρατάσιου Φωτεινή
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Ο Παιδίατρος είναι η ειδικότητα όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξης που απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας 0-16 ετών