Λαπαροσκοπική χειρουργική
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Αλέξανδρος Κυρίτσης - Γενικός Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη. Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Εξειδικευμένη Χειρουργική Εντέρου - Πρωκτού