μετρήση και θωράκιση ακτινοβολίας
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Μελέτες και μετρήσεις ακτινοβολιών
Αναλυτική Περιγραφή

Μελέτες και μετρήσεις ακτινοβολιών. Ενημερωθείτε για τους κινδύνους, τις μετρήσεις ακτινοβολιών, τρόπους προστασίας και θωράκισης από μη ιονίζουσες και ιονίζουσες ακτινοβολίες

Τηλέφωνο
2810256248
Κινητό τηλέφωνο
6978557360
Διεύθυνση επιχείρησης
Ακαδημίας 52, Αθήνα
Ταχυδρομικός Κώδικας
10679