Αλλεργιολόγος Λάμπρος Α. Καλόγηρος
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Αλλεργιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός.
Αναλυτική Περιγραφή

Άρθρα και νέα πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν το αλλεργικό ασθενή. Ενημερωθείτε υπεύθυνα.

Ιστοσελίδα