Ανακαινιση σπιτιων
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Ανακαινιση σπιτιων και επαγγελματικών χώρων.
Αναλυτική Περιγραφή

Ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Ολική ανακαίνιση και μερική ανακαίνιση. Γραφείων, σπιτιών, βιομηχανικών κτιρίων. κάθε είδους ανακαίνιση.