Χημικά Πλαστικά

Πλαστικές δεξαμενές
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Βιομηχανικά πλαστικά Βόλου. Κατασκευή πλαστικών δεξαμενών, συστημάτων αποχέτευσης, φρεάτια, σηπτικές δεξαμενές
Ιστοσελίδα: