Διαγνωστικά Κέντρα

Prolipsismed
Σύντομη Περιγραφή:
Τα διαγνωστικά κέντρα Prolipsismed σας προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Για κάθε έλεγχο υγείας και εξετάσεις ρουτίνας, κλείστε ραντεβού. Και ΕΟΠΥΥ.
Ιστοσελίδα:
Το κτίριο εξωτερικά
Σύντομη Περιγραφή:
Σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή της Καλλιθέας. Συμβεβλημένο με τον Εοππυ.