Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Νομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Αναλυτική Περιγραφή

Δικηγορικό γραφείο αποτελούμενο από έμπειρους δικηγόρους με εξειδίκευση στους τομείς Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας, Συμφωνίες Διανομής και Εμπορική Αντιπροσωπεία, Δίκαιο Πωλήσεων, Δίκαιο Ενέργειας, Βιομηχανικό και Πνευματικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Υπηρεσίες Ανάκτησης Οφειλών. Η επικοινωνία με το πελατολόγιο μπορεί να γίνει σε ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Τηλέφωνο
2392057167
Κινητό τηλέφωνο
6974953046
Fax
2392057619
Διεύθυνση επιχείρησης
Βυζαντίου 10
Ταχυδρομικός Κώδικας
57004
  • Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες