Δικηγόρος Λήδα Γαβρίλακη
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Η Λήδα Μαρία Γαβριλάκη είναι δικηγόρος και εξειδικεύεται στο Εταιρικό Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο και Δίκαιο των Ακινήτων.
Αναλυτική Περιγραφή

Η Λήδα Μαρία Γαβριλάκη είναι δικηγόρος και εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς: Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Ακινήτων, Αγορά Πώληση Μεταβίβαση Ακινήτου, στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Εμπράγματο Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο: Golden Visa Program & Πολιτογράφηση και στο Φορολογικό Δίκαιο.
Δραστηριοποιείται στη Κύπρο και στην Ελλάδα.
Προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους παραπάνω τομείς τόσο συμβουλευτικού χαρακτήρα όσο και εκπροσώπησης νομικών και φυσικών προσώπων στο Δικαστήριο και στις Δημόσιες Αρχές.

Ιστοσελίδα
Κινητό τηλέφωνο
6948066778
Διεύθυνση επιχείρησης
Π. Ιωακείμ 21
Ταχυδρομικός Κώδικας
10675