Ελληνικος Οργανισμός Τουρισμού
Σύντομη Περιγραφή
O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού είναι κυβερνητική υπηρεσία προώθησης του τουρισμού της Ελλάδας.
Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2108707000
Διεύθυνση επιχείρησης
Αν. Τσόχα 7, Αθήνα,
Ταχυδρομικός Κώδικας
11521