Κέντρο Λογιστικών & Φοροτεχνικών Εφαρμογών
Σύντομη Περιγραφή
Σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικό σεμινάριο
Αναλυτική Περιγραφή

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας μαθήματα λογιστικής και φοροτεχνικό σεμινάριο. Έμπειροι καθηγητές - λογιστές με χρόνια εμπειρία. Μετά τα μαθήματα παρέχεται δια βίου υποστήριξη.