Νευροχειρουργός Σπονδυλικής Στήλης – Π. Παπανικολάου
Σύντομη Περιγραφή
Νευροχειρουργός Σπονδυλικής Στήλης & Εγκεφάλου Π. Παπανικολάου. Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Π. Φαλήρου - Αθηνών.