Ντίνης – Κασκανέας Ο.Ε.
Σύντομη Περιγραφή
Βιομηχανικός εξοπλισμός για μεταφορά και επεξεργασία ρευστών σε εργοστάσια τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών.
Αναλυτική Περιγραφή

Βιομηχανικός εξοπλισμός για μεταφορά και επεξεργασία ρευστών σε εργοστάσια τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών.

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2103460551
Διεύθυνση επιχείρησης
Αίμου 30
Ταχυδρομικός Κώδικας
11855