Παναγιώτης Γεωργάκης
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, σπούδασε Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Derby και Coaching Ψυχολογία στο Athens Coaching Institute.
Αναλυτική Περιγραφή

Ο Παναγιώτης Γεωργάκης εργάζεται σε ατομικές συνεδρίες Coaching με ιδιοκτήτες/στελέχη επιχειρήσεων ή ιδιώτες και εξειδικεύεται στα εξής: Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων , Βελτίωση επαγγελματικών επιδόσεων, Αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών αλλαγών και μεταβάσεων (transitions), Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού

Ιστοσελίδα