Παναγιώτης Γεωργάκης
Rating (average)
(0)
Κατηγορία
Αναλυτική Περιγραφή

Ο Παναγιώτης Γεωργάκης εργάζεται σε ατομικές συνεδρίες Coaching με ιδιοκτήτες/στελέχη επιχειρήσεων ή ιδιώτες και εξειδικεύεται στα εξής: Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων , Βελτίωση επαγγελματικών επιδόσεων, Αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών αλλαγών και μεταβάσεων (transitions), Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού

Ιστοσελίδα

Ratings

There are no reviews yet.

Please login to leave a review.