ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΚΑΣ
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Γαστροσκόπηση
Κολοσκόπηση
ERCP
ESD
Αναλυτική Περιγραφή

Γαστροσκόπηση
Κολοσκόπηση
ERCP
ESD
Εκκόλπωμα Zenker (Z-POEM)
Αφαίρεση πολυπόδων (EMR)
Εντεροσκόπηση
Ενδογαστρικό μπαλόνι κατά της παχυσαρκίας
Ενδοσκοπική γαστροστομία
Διαστολή στενώσεων
Στεντ οισοφάγου - εντέρου
Αντιπαλνδρομικές επεμβάσεις
Απολίνωση κιρσών οισοφάγου

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2310272387
Διεύθυνση επιχείρησης
Αγαπηνού 8, θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κώδικας
54621