Λαπαροσκοπική χειρουργική
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Αλέξανδρος Κυρίτσης – Γενικός Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη. Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Εξειδικευμένη Χειρουργική Εντέρου – Πρωκτού