γκρουπ στελεχοκόπτη – καταστροφέα

ΚΑΛΕΜΟΣ Κ. – ΜΕΤΑΞΑΣ Σ. ΟΕ “Agriparts”
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
εμπορία γεωργικών ανταλλακτικών, ανταλλακτικών τρακτέρ, σωλήνων άρδευσης, βιομηχανικών ειδών