Γραφεία Τελετών Παντελιός
Σύντομη Περιγραφή
Αναλαμβάνουμε κηδείες,μνημόσυνα, μεταφορές σωρών σε όλη την Ελλάδα,αλλά και από την Ελλάδα προς το εξωτερικό,καθώς και το αντίστροφο,αποτεφρώσεις.Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας λειτουργεί με γνώμονα την αξιοπρέπεια και το σεβασμό της οικογένειας.