Γιώργος Αλάμπεης
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Γιώργος Αλάμπεης, Δικηγόρος Χαλκίδας, Δικηγόρος Εύβοιας, πιστοποιημένος ειδικός διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Νομικές υπηρεσίες