ειδικός διαμεσολαβητής

Γιώργος Αλάμπεης
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Γιώργος Αλάμπεης, Δικηγόρος Χαλκίδας, Δικηγόρος Εύβοιας, πιστοποιημένος ειδικός διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Νομικές υπηρεσίες