Το κτίριο εξωτερικά
Σύντομη Περιγραφή
Σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή της Καλλιθέας. Συμβεβλημένο με τον Εοππυ.