ιατρικη

Το κτίριο εξωτερικά
Σύντομη Περιγραφή:
Σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή της Καλλιθέας. Συμβεβλημένο με τον Εοππυ.