Μάντζαρης Α.Ε.
Σύντομη Περιγραφή
Η εταιρία Μάντζαρης Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού και καρδιολογικών μηχανημάτων από το 1964.