Πολιτικός Μηχανικός Πάτρα
Σύντομη Περιγραφή
Το τεχνικό γραφείο Ιωάννη Τσιουρή, αναλαμβάνει την κατασκευή και μελέτη κτιρίων, και όχι μόνο. Ως έμπειρος πολιτικός μηχανικός προσφέρει γκάμα υπηρεσιών.