Κατασκευαστική Εταιρεία Astico
Όνομα
Σύντομη Περιγραφή
Η Astico με εμπειρία 17 χρόνων, απαρτίζεται από εξαίρετους πολιτικούς μηχανικούς που αναλαμβάνουν την κατασκευή κτιρίων και την ανακαίνισή τους.