λαπαροσκοπική χειρουργική

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Αλέξανδρος Κυρίτσης – Γενικός Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη. Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Εξειδικευμένη Χειρουργική Εντέρου – Πρωκτού
Endoscopic Surgery, Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική / Χειρουργική Ανώτερου Πεπτικού (Οισοφάγου & Στομάχου)
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Χειρουργική Ανώτερου Πεπτικού (Οισοφάγου & Στομάχου), Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική.
Ιστοσελίδα: