Καρύκας Σωτήρης Λατομείο Καρύστου-Πλάκες Καρύστου-Πέτρες Καρύστου-Φυσικά Πετρώματα
Σύντομη Περιγραφή
Τα κύρια αντικέιμενά της επιχείρησή μας Καρύκας Σωτήρης ειναι:Πλάκες Καρύστου,Πέτρες Καρύστου,Φυσικά Πετρώματα,-Σχιστόλιθος-Αγκωναράκι
Ιστοσελίδα