Μαθηματικά

Math Life & Fun
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Μαθηματικά Λογοτεχνία
Ιστορίες Παράξενα
Διασκέδαση
Ιστοσελίδα:
Φροντιστήριο Π 3,14
Σύντομη Περιγραφή:
Μαθηματικά,φυσική,χημεία και φιλολογικά μαθήματα για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.Εξατομικευμένη διδασκαλία σε τμήματα 1-4 μαθητών.