Διαμεσολαβητής Λουκής Στέφανος
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Ο Λουκής Στέφανος είναι διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το υπουργείο δικαιοσύνης. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτουμε οργανωμένο γραφείο με αίθουσες διαμεσολάβησης στον Πειραιά, και είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε μέρος ζητηθεί. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις όπως: τραπεζική διαμεσολάβηση, οικογενειακή διαμεσολάβηση, ιατρική διαμεσολάβηση, εμπορική διαμεσολάβηση και διαπραγματεύσεις.
Ιστοσελίδα