πρωκτολόγος

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή:
Αλέξανδρος Κυρίτσης – Γενικός Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη. Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Εξειδικευμένη Χειρουργική Εντέρου – Πρωκτού