Ρουλεμάν

NGP Νετίδης Παναγιώτης
Σύντομη Περιγραφή:
Ρουλεμάν, Τσιμούχες, στεγανά αντλιών, κουζινέτα, μουαγιέ. Εξειδίκευση και εμπειρία απο το 1987.
Ιστοσελίδα: