Πνευματική Στέγη Περιστερίου
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Σκάκι Περιστέρι | Σκακιστικός σύλλογος στο Περιστέρι
Ιστοσελίδα