στεγανοποίηση
Σύντομη Περιγραφή
Μονώσεις ταρατσών και στεγανοποιήσεις με μεμβράνες pvc, ασφαλτόπανα, ελαφρύ μπετόν