Πλαστικές δεξαμενές
Σύντομη Περιγραφή
Βιομηχανικά πλαστικά Βόλου. Κατασκευή πλαστικών δεξαμενών, συστημάτων αποχέτευσης, φρεάτια, σηπτικές δεξαμενές
Ιστοσελίδα