Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 314

Φροντιστήριο Π 3,14
Σύντομη Περιγραφή:
Μαθηματικά,φυσική,χημεία και φιλολογικά μαθήματα για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.Εξατομικευμένη διδασκαλία σε τμήματα 1-4 μαθητών.