ΑΙΘΟΥΘΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Σύγχρονο γυναικολογικό / μαιευτικό ιατρείο που λειτουργεί υπό την επιστημονική επιμέλεια του ιατρού ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ειδικευμένου στο Akademiska Sjukhus Uppsala της Σουηδίας.