Υιοθετήστε μία ελιά
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Υιοθετώντας μια ελιά, γίνεστε κομμάτι της ιστορίας πίσω από τη γεύση, υποστηρίζετε την τοπική γεωργία και τη μακροχρόνια παράδοση στην παραγωγή ελαιόλαδου.