Ανάβασις Φοιτητικό Φροντιστήριο
Rating (average)
(0)
Αναλυτική Περιγραφή

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών σε φοιτητές και σπουδαστές.
Υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
Παροχή βοήθειας σε Εύρεση βιβλιογραφίας , Επίβλεψη συγγραφής εργασιών, Διόρθωση εργασιών, Στατιστικές αναλύσεις
Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας όλη την στατιστική ανάλυση που απαιτεί η εργασία σας. Αυτό σημαίνει: Διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο), εισαγωγή δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα όπως SPSS,EXCEL, MiniTab, Lisrel, ανάλυση αποτελεσμάτων από την συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τα ερωτηματολόγια και την διατύπωση συμπερασμάτων.
Επίβλεψη των εργασιών
Στατιστικές μελέτες
Μεταφράσεις
Δακτυλογραφήσεις
Επιμέλεια κειμένων, Σελιδοποιήσεις και Πινακοποιήσεις
Πτυχιακές Εργασίες, Φοιτητικές Εργασίες, Υποστήριξη Φοιτητών, Στατιστικές Μελέτες, Μεταφράσεις, Διπλωματικές Εργασίες, Εύρεση Βιβλιογραφίας, Επιμέλεια Κειμένων, Σύνταξη Βιογραφικών, Μετάφραση Βιογραφικών
Ο υψηλός βαθμός πτυχίου περνάει από το Ανάβασις!

Τηλέφωνο
2512510888
Κινητό τηλέφωνο
6932370133
Διεύθυνση επιχείρησης
Venizelou 34, Καβάλα
Ταχυδρομικός Κώδικας
65403
  • Πτυχιακές Εργασίες, Φοιτητικές Εργασίες, Υποστήριξη Φοιτητών

Ratings

There are no reviews yet.

Please login to leave a review.