Εκπαίδευση Ανώτατη

DESKNET
Σύντομη Περιγραφή:
Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες – Φοιτητικές Εργασίες – Φοιτητικά Μαθήματα – Εργασίες ΕΑΠ
Ιστοσελίδα:
e-metafraseis
Σύντομη Περιγραφή:
ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιστοσελίδα:
Online Scientific Calculator
Σύντομη Περιγραφή:
Online Scientific Calculator με μιγαδικούς, πίνακες, πολυώνυμα, παραγώγους και ολοκληρώματα.
Ιστοσελίδα:
uni-ergasies
Σύντομη Περιγραφή:
Φοιτητικές εργασίες
Ανάβασις Φοιτητικό Φροντιστήριο
Σύντομη Περιγραφή:
Υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Παροχή βοήθειας σε Εύρεση βιβλιογραφίας , Επίβλεψη συγγραφής εργασιών, Διόρθωση εργασιών, Στατιστικές αναλύσεις