Ειδικό Κέντρο Παιδιού
Σύντομη Περιγραφή
Κέντρο αποκατάστασης, ειδικής αγωγής, ειδικών θεραπειών, μονάδα σπαστικών παίδων