Κέντρα Θεραπείας Παίδων

Ειδικό Κέντρο Παιδιού
Σύντομη Περιγραφή:
Κέντρο αποκατάστασης, ειδικής αγωγής, ειδικών θεραπειών, μονάδα σπαστικών παίδων

Ιστοσελίδα: