Γερανοί-Αγρίνιο-Μεταφορές–Ανυψώσεις-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Κατηγορία
Σύντομη Περιγραφή
Η εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ιδρύθηκε το ετος 2004.
Ιστοσελίδα
Μεταφορική Στασινός ιδιόκτητα φορτηγά
Σύντομη Περιγραφή
Μεταφορική STASINOS με 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στις μετακομίσεις και μεταφορές.
Ιστοσελίδα