ηλεκτρολόγος Πάτρα Αποστολόπουλος Ανδρέας
Σύντομη Περιγραφή
Ηλεκτρολόγος στην Πάτρα, Αποστολόπουλος Ανδρέας - άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες.
Ιστοσελίδα
Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου & Υλικό Κάρολος Αβακιάν
Σύντομη Περιγραφή
Ο ηλεκτρολόγος αναλαμβάνεις εργασίες σε όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών, επιχειρήσεων και κατοικιών σε σημεία όπως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επιδιόρθωση βλαβών, ανακαίνιση ηλεκτρολογικών, εγκατάσταση συναγερμών και θυροτηλεφώνων.