Ντίνης – Κασκανέας Ο.Ε.
Σύντομη Περιγραφή
Βιομηχανικός εξοπλισμός για μεταφορά και επεξεργασία ρευστών σε εργοστάσια τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών.
Ιστοσελίδα