Κέντρο Λογιστικών & Φοροτεχνικών Εφαρμογών
Σύντομη Περιγραφή
Σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικό σεμινάριο