Νομικά

PV Law | Παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών στο Ηράκλειο Κρήτης
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή: Δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου & Βασιλάκη Ιωάννη στο Ηράκλειο Κρήτης. Παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών
Ιστοσελίδα: https://www.pvlaw.gr
Γιώργος Αλάμπεης
Κατηγορία: ,
Σύντομη Περιγραφή: Γιώργος Αλάμπεης, Δικηγόρος Χαλκίδας, Δικηγόρος Εύβοιας, πιστοποιημένος ειδικός διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Νομικές υπηρεσίες