Επιστήμη Έρευνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σύντομη Περιγραφή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Πληροφορίες για το έργο, τις σχολές, τους φοιτητές
Ιστοσελίδα: https://www.auth.gr
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύντομη Περιγραφή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πληροφορίες για φοιτητές, διδάσκοντες, τη σχολή το έργο την έρευνα και τις διακρίσεις της σχολής
Ιστοσελίδα: https://www2.aua.gr/el
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύντομη Περιγραφή: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πληροφορίες για το μεγαλύτερο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σχολές μεταοπτυχιακά διδακρορικά. Δες περισσότερα
Ιστοσελίδα: https://www.uoa.gr/
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σύντομη Περιγραφή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΠΛηροφορίες για τις σχολές τα τμήματα τους φοιτητές τις εγκαταστάσεις. Δες τη σελίδα του Ιονιου Πανεπιστημίου
Ιστοσελίδα: https://ionio.gr/
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σύντομη Περιγραφή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Δες πληροφορίες και διακρίσεις του πανεπιστημίου. Πληροφορίες για φοιτητές. Κλικ εδω
Ιστοσελίδα: https://www.aegean.gr/
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σύντομη Περιγραφή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πληροφορίες για τις σχολές, το επιστημονικό έργο κ έρευνα , τους φοιτητες, τους διδάσκοντες. Δες αναλυτικά
Ιστοσελίδα: https://duth.gr/