Πολιτικά Πρόσωπα

Ο Πρωθυπουργός
Ο Πρωθυπουργός Ελληνική Δημοκρατία. Η επίσημη ιστοσελίδα του Πρωθυπουργου της Ελλάδας
https://primeminister.gr/