Πολιτικά Πρόσωπα

Ο Πρωθυπουργός
Σύντομη Περιγραφή: Ο Πρωθυπουργός Ελληνική Δημοκρατία. Η επίσημη ιστοσελίδα του Πρωθυπουργου της Ελλάδας
Ιστοσελίδα: https://primeminister.gr/