Κράτος Πολιτική

euro-hellas.gr
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή: Μέσα από το site αυτό μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΕΥΡΩ.
Ιστοσελίδα: http://www.euro-hellas.gr/
Politicamp
Κατηγορία:
Σύντομη Περιγραφή: Προεκλγογικές εκστρατείες. Πολιτικό Μάρκετινγκ. Ψηφιακές πολιτικές καμπάνιες.
Ιστοσελίδα: Politicamp
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύντομη Περιγραφή: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δειτε περισσότερα στη σελίδα της ΔΠΑ
Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Σύντομη Περιγραφή: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι η εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας. Έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών και τη διενέργεια στατιστικών ερευνών
Ιστοσελίδα: http://www.statistics.gr/
Υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά | Δημήτρης Δεληγιάννης
Σύντομη Περιγραφή: Ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά στις εκλογές του 2019, Δημήτρης Δεληγιάννης αποσκοπεί να μεταμορφώσει τις περιοχές Πολίχνης, Σταυρούπολης και Ευκαρπίας.
Ιστοσελίδα: https://www.allazotinpolimou.gr/
Βουλή των Ελλήνων
Σύντομη Περιγραφή: Βουλή των Ελλήνων. Η ιστοσελίδα της Βουλής. Συνεδριάσεις Ολομέλειας, αναφορές, ημερήσια διάταξη, δελτία τύπου Βουλής. Πως θα πας τι χρειάζεται
Ιστοσελίδα: http://www.hellenicparliament.gr/
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σύντομη Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr/
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύντομη Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ιστοσελίδα: http://www.ekt.gr/
ΕΣΠΑ
Σύντομη Περιγραφή: Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ τους δικαιούχους και τις παροχές
Ιστοσελίδα: https://www.espa.gr
Ο Πρωθυπουργός
Σύντομη Περιγραφή: Ο Πρωθυπουργός Ελληνική Δημοκρατία. Η επίσημη ιστοσελίδα του Πρωθυπουργου της Ελλάδας
Ιστοσελίδα: https://primeminister.gr/