Κυβέρνηση, Υπουργεία

Ελληνική Στατιστική Αρχή
Σύντομη Περιγραφή:
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι η εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας. Έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών και τη διενέργεια στατιστικών ερευνών
Ιστοσελίδα:
Βουλή των Ελλήνων
Σύντομη Περιγραφή:
Βουλή των Ελλήνων. Η ιστοσελίδα της Βουλής. Συνεδριάσεις Ολομέλειας, αναφορές, ημερήσια διάταξη, δελτία τύπου Βουλής. Πως θα πας τι χρειάζεται
Ιστοσελίδα:
Υπουργείο Εξωτερικών
Σύντομη Περιγραφή:
Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία – Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs
Ιστοσελίδα:
Υπουργείο Εργασίας
Σύντομη Περιγραφή:
Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ιστοσελίδα:
Υπουργείο Εσωτερικών
Σύντομη Περιγραφή:
Το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Δειτε την επίσημη ιστοσελίδα κ αναλυτικες πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Σύντομη Περιγραφή:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Η Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο. Πληροφορίες Δράσεις επικοινωνία
Ιστοσελίδα: